Meet Our Team

Jing Zhu

Jing Zhu

Founder

ke lou

Coco Lou

Finance Department

Dan Xu

Finance Department

Wei Zhu

Finance Department

Min Qi

Graphic Designer

Junchao Chen

HR Specialist

Melo wu

HR Specialist

Isabelle Hai

Isabelle Hai

Customer Support

Ivan Hu

Customer Support

chen yadong

Yadong Chen

Customer Manager

judy zhang

Judy Zhang

Customer Manager

Bert Xu

Bert Xu

Customer Manager

Lori Luo

Lori Luo

Customer Manager

Iqra Su

Customer Rep

Cong Li

Customer Rep

siwei wu

Siwei Wu

Customer Rep

long tang

Long Tang

Customer Rep

ranran shi

Ranran Shi

Customer Rep

Olina Chen

Customer Rep

Bob Shen

Bob Shen

Customer Rep

Randy Shentu

Randy Shentu

Customer Rep

Phoebe Zhang

Customer Rep

ying mao

Ying Mao

Customer Rep

Sarah Chen

Customer Rep

Jeyson Chen

Customer Rep

Amy Lin

Customer Rep

Lily Xu

Customer Rep

Audrey Zhang

Customer Rep

Kaimei Luo

Customer Rep

Lily luo

Customer Rep

Sofia Guo

Customer Rep

Yufang Yu

Customer Rep

Annie Ma

Customer Rep

Xiaoxing Zhou

Sourcing Specialist

Fuqiang Miao

Sourcing Specialist

wu mingpan

PanPan Wu

Sourcing Specialist

Zhichao Yu

Sourcing Specialist

Zhiqiang Chen

Sourcing Specialist

Wenquan Huang

Sourcing Specialist

Xindan Li

Marketing Specialist

Janey Zhao

Marketing Specialist

Reeky Wu

Marketing Specialist

Rebecca Huang

Marketing Specialist